Mašinstvo kao primarno inženjerstvo…

O nama…

7

Mašinstvo

Mašinstvo se u 21. veku okreće virtualizaciji, računarskoj simulaciji i verifikaciji u fazi predeksploatacinih ispitivanja, generativnom dizajnu, aditivnoj obradi, nanotehnologiji, ali i fuziji sa elektrotehnikom i informatikom koja tom metodologijom gradi savremenu tehničku disciplinu mehatroniku.